Đối tác liên doanh đầu tư

Công ty TNHH Bất động sản và xây dựng Việt Hưng

Công ty TNHH Bất động sản và xây dựng Việt Hưng được thành lập vào 2013, là công ty đầu tư uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam.

28/09/2016

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Vinafor

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) được thành lập năm 1995 trên cơ sở sáp nhập 10 tổng công ty trực thuộc Bộ Lâm nghiệp cũ, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

28/09/2016