Thi công, xây dựng hệ thống PCCC

Bên cạnh lĩnh vực tư vấn, thiết kế và đầu tư, kinh doanh bất động sản Ecoland còn đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, nước, điều hòa không khí ... với mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.
 

Chi tiết lĩnh vực hoạt đồng:
- Xây dựng và cung cấp thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
- Lắp đặt hệ thống cấp lò sưởi 
- Lắp đặt hệ thống điều hoà không khí