Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở để bán SUMIT BUILDING